Itznitz

Itznitz portfolio

About me

Hello there

Work

About

>> Explanimation

BlueSuit

Client:

BlueSuit

Creative direction:

itznitz

Storyboard

itznitz & Namari

Design:

itznitz

Animation:

Namari

Text:

BlueSuit 2015

BlueSuit explanimation

BlueSuit in 1 minuut from ITZNITZ on Vimeo.